DUURZAAMHEIDSBELEID CALLENS VERZEKERINGSGROEP NV

 

GEDRAGSLIJNEN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ - Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.
Ons kantoor neemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.
Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

 

VERZEKERINGSAUDIT/

U wilt toch ook goed verzekerd zijn? Wist u dat dat kan, heel eenvoudig?

Vraag snel uw gratis Callens-verzekeringsaudit aan en ontdek uw persoonlijke risicoprofiel. En belangrijker nog: hoe wij u beter kunnen verzekeren!

Aan de hand van onze audit gaan we na waarvoor u verzekerd bent en waarvoor niet, maar ook waar u eventueel oververzekerd bent en dus teveel betaalt.

Voertuigen / Brandverzekering / Diefstal / BA uitbating / Familiale verzekering / Bijstand / Rechtsbijstand / Transportverzekering / (Ver)bouwverzekering / Jachtverzekering / Beroepsaansprakelijkheid / Machinebreuk / ...

BRAND
RECHTSBIJSTAND
CALLENS ASSISTANCE
AUTO
MOTO
FIETS
GEZIN
CYBER
RECHTSBIJSTAND ONDERNEMERS
AUDIT ONDERNEMERS

Hospitalisatieverzekering / Tandenplan / Ongevallenverzekering / Huispersoneel (babysit, poetsvrouw, klusjesman, tuinman) / Zorgverzekering / Arbeidsongevallen / Gewaarborgd inkomen / Medische kosten / Overlijdensverzekering / Reisbijstand / Repatriëring / ...

TANDZORG
HOSPITALISATIE

(Her)financiering van uw woonkrediet / Financiering van uw wagen(s) / ...

ER ZIJN HELAAS NOG GEEN MODULES TOEGEVOEGD

VAPZ - IPT voor ondernemers / Pensioen - langetermijnsparen (tak 21) / Patrimoniumopbouw / Overlijdensverzekeringen op maat / ...

PROFIEL